DIAGNOSTYKA, TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów od marca 2015r. rozpoczęliśmy współpracę z psychologiem zajmującym się diagnostyką i terapią dzieci i młodzieży. W przypadku najmłodszych dzieci zaczynamy zawsze od diagnostyki, która ma na celu zebranie wywiadu od rodziców, jeśli jest taka możliwość również informacji z przedszkola lub szkoły, a w szczególności nawiązanie pierwszego kontaktu z dzieckiem.

Diagnostyka w naszym centrum standardowo odbywa się w ramach trzech spotkań. Na pierwsze spotkanie zapraszamy samego opiekuna/rodzica dziecka (jeśli Państwo posiadają dokumentację przydatną w diagnozie, prosimy o przyniesienie jej na spotkanie). Celem tego spotkania jest określenie problemów dziecka oraz dopasowanie narzędzi do badania dziecka na następnym spotkaniu. Drugie spotkanie - najdłuższe - to przeprowadzenie badania dziecka. Badanie to odbywa się w atmosferze przyjaznej dziecku i jest przeprowadzane przez doświadczonego w pracy z dziećmi psychologa. Na trzecie spotkanie zapraszamy rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem, aby przekazać Państwu wyniki diagnozy oraz wskazówki jak możecie Państwo uczestniczyć w rozwoju Waszego dziecka i jak nasze centrum może pomóc oferując zajęcia grupowe oraz terapię idywidualną. Jeśli zaistnieje potrzeba dalszej pogłębionej diagnostyki u innych specjalistów i Państwo się na nią zdecydujecie, jesteśmy gotowi udzielić pomocy przy jej zorganizowaniu.