Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CTB - Cognitive Behaviour Therapy) ma za zadanie pokazać nam jak postrzegamy samych siebie, świat i innych. Pomaga zrozumieć w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia. Celem tej terapii jest pomoc w zmianie sposobu myślenia "poznawczość" i zachowania "behawioryzm". Ważną cechą terapii CTB jest to, że skupia się na problemach i trudnościach "tu i teraz" czyli sprawach bieżących.

Czego można spodziewać się w trakcie terapii?

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie znacznie różni się od następnych. Celem tego spotkania jest uzyskanie informacji dotyczących problemu, z którym się zgłaszasz, Twojej sytuacji rodzinnej, kondycji zdrowotnej, a także samopoczucia. Podczas rozmowy mogą pojawić się tematy dotyczące dzieciństwa, edukacji oraz kariery zawodowej. Na kilku pierwszych spotkaniach ustalimy również kontrakt, do którego przestrzegania zobowiążą się obie strony.

Terapia

Terapia opiera się na naszej (Twojej i terapeuty) współpracy. Początek terapii ma za zadanie ustalić jej cel i plan. Głównym tematem spotkań będzie znalezienie nowych sposobów rozwiązania aktualnego problemu, które będą skuteczniejsze od dotychczasowych. W czasie pomiedzy sesjami, za pomocą prac domowych będziesz motywowany do stosowania nowych wspólnie wypracowanych sposobów radzenia sobie z trudnościami. W terapii przewiduje się określoną ilość sesji. Zwykle liczba sesji zależy od rodzaju i nasilenia Twojego problemu, dlatego długość terapii może być bardzo różna. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut.

 

Psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym

Pierwsze 3 spotkania - do 60 min, psychoterapia (każda sesja) - 50 min.

Czym jest psychoterapia psychoanalityczna?

Psychoterapia psychoanalityczna bierze swoje początki z liczącej ponad 100 lat teorii  Zygmunta Freuda. Aktualnie na bieżąco jest rozwijana
przez nowoczesne koncepcje współczesnych psychoanalityków. Zakłada, iż objawy i aktualne problemy człowieka wynikają z jego nieświadomych konfliktów oraz trudności osobowościowych, co owocuje przymusem powtarzania mechanizmów radzenia sobie z bolesnymi emocjonalnymi
doświadczeniami z przeszłości.

Celem tego rodzaju psychoterapii jest samopoznawanie i rozwój pacjenta poprzez poszerzanie rozumienia własnych konfliktów, nieświadomych myśli,
fantazji i towarzyszących im objawów/trudności.

Konsekwencją tego procesu jest zwiększenie świadomości własnych odczuć, zarówno w stosunku do siebie samego, jak i w relacjach z innymi ludźmi.
Odkrywanie własnych ograniczeń i pomoc w ich zaakceptowaniu, sprzyja zwiększeniu czerpania i korzystania z własnych zasobów i możliwości,
a także usuwa objawy, jakie przeszkadzają pacjentowi w samorealizacji i rozwoju.

Psychoterapia psychoanalityczna to metoda wymagającą chęci poznawania i odkrywania własnego potencjału, a także otwartości i zaangażowania w
konsekwentnym poznawaniu swoich struktur psychicznych. Zakłada pracę długoterminową (nawet kilka lat), gdyż tylko w ten sposób można
przepracować, zrozumieć i zaakceptować urazy psychiczne z przeszłości i ich wpływ na niesatysfakcjonującą nas teraźniejszość.