Psychoterapia grupowa

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CTB - Cognitive Behaviour Therapy) ma za zadanie pokazać nam jak postrzegamy samych siebie, świat i innych. Pomaga zrozumieć w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia. Celem tej terapii jest pomoc w zmianie sposobu myślenia "poznawczość" i zachowania "behawioryzm". Ważną cechą terapii CTB jest to, że skupia się na problemach i trudnościach "tu i teraz" czyli sprawach bieżących.

Jakie rodzaje zajęć grupowych proponujemy?

Psychoedukacja

Jest to cykl 8-10 spotkań w grupie powadzonej przez psychologa. Spotkania są podzielone na kolejne tematy. Uczestnicy są zapoznawani z objawami choroby, jej przyczynami, sposobami zapobiegania nawrotom oraz z rozpoznawaniem objawów zwiastunowych, jak również z farmakoterapią. Grupowy charakter zajęć, doświadczenia innych osób sprzyjają lepszemu rozumieniu choroby. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają ok. 2-2,5h w zależności od liczebności grupy.

Grupa wsparcia

Przeznaczona jest dla osób w podobnej sytuacji życiowej, np. chorujących na tą samą chorobę, przeżywających podobne trudności, mających wśród bliskich osobę chorującą. Spotkania łączą ze sobą elementy psychoedukacji i wsparcia podczas przeżywanych trudności. Spotkania odbywają się przeważnie raz w miesiącu i trwają ok. 2h. Cały cykl trwa rok kalendarzowy, tj. 12 spotkań.

Terapia grupowa

Są to spotkania, na których uczestnicy pracują nad swoimi trudnościami w komunikacji międzyludzkiej oraz w codziennym funkcjonowaniu. Często uczestników łączą dodatkowo podobne przeżycia (np. ta sama choroba, żałoba, samotność). Zasady grupy terapeutycznej są ustalane i zapisywane w kontrakcie na początku cyklu. Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. Trwają ok. 2-2,5h. Długość cyklu zależy od problematyki i jest ustalany z uczestnikami przy zawieraniu kontraktu.

W jakim rodzaju problemów może pomóc Terapia poznawczo-behawioralna?

Badania nad skutecznością Terapii poznawczo-behawioralnej są prowadzone na świecie od kilkudziesięciu lat. Dowiodły one, że ten rodzaj psychoterapii jest szczególnie skuteczny w leczeniu:

 • lęków i napadów paniki
 • fobii (m.in. społecznych, agorafobii)
 • depresji
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (natręctw)
 • zaburzeń odżywiania
 • problemów seksualnych i małżeńskich
 • problemów występujących u dzieci i młodzieży
 • przewlekłego bólu i przewlekłego zmęczenia
 • zaburzeń zachowania i emocji np. tików
 • złości
 • trudności z narkotykami i alkoholem
 • schizofrenii i psychoz
 • zaburzeń rozwojowych
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • zespołu stresu pourazowego
 • zaburzeń snu