Psycholodzy

mgr Justyna Lewandowska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna w WSFiZ w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe "Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego" w SWPS w Warszawie. Wpis do ewidencji psychologów transportu: nr SZ-Z-I.EP.147/13. Ukończyła IV letnie Szkolenie w Terapii Poznawczo - Behawioralnej Osób Dorosłych w CTPB w Warszawie. Aktualnie rozpoczęła specjalizację z zakresu psychologii klinicznej na APS w Warszawie. W czasie studiów przez rok współpracowała z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania jako badacz. Obecnie od 2009 roku pracuje w Mazowieckim Centrum Psychiatrii "Drewnica" w Ząbkach jako psycholog na Oddziale Dziennym,gdzie zajmuje się indywidualną pracą z pacjentem,psychoedukacją i zajęciami grupowymi. Współprowadzi grupę wsparcia dla rodziców osób z doświadczeniem psychozy . W latach 2013-2015 współpracowała również z Fundacją „Dzieci ulicy” w Ząbkach .                                                               Zajmuje się terapią indywidualną, prowadzi grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, psychoedukację (głównie dla osób z CHAD) 

mgr Katarzyna Telus

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, o specjalości Psychologia Społeczna. W trakcie studiów poszerzała swoją wiedzę podczas wielu praktyk i wolonatriatów, m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie, czy w szkole podstawowej w pracy z dziećmi. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Terapii Nerwic, Depresji  i Uzależnień w Jastrzębiu Zdroju, w pracy indywidualnej z pacjentem jak i w terapii grupowej – z osobami dorosłymi.Aktualnie, rozwija się jako psycholog jednostki wojskowej – 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Rembertowie. W jednostce zajmuję się poradnictwem psychologicznym dla żołnierzy oraz pracowników wojska, a także powadzeniem szkoleń z zakresu profilaktyki psychologicznej oraz rozwoju osobistego. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach. W Poradni zajmuję się terapią indywidualną oraz grupową dla osób dorosłych

mgr Magdalena Gora

Psycholog dzieci i młodzieży, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia społeczna. Obecnie jest w trakcie Specjalistycznego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń u Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej z zakresu osobowości, temperamentu, inteligencji, a także kompetencji zawodowych. W pracy z dziećmi skupia się na różnych obszarach ich funkcjonowania stosując narzędzia umożliwiające wszechstronną ocenę ich zdolności. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci oraz udziela konsultacji dla rodziców.

mgr Marta Pięta

Psycholog dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z zakresu psychologii klinicznej dziecka i rodziny oraz psychologii wychowawczej stosowanej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Odbyła szkolenie PTPiP z zakresu rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Doświadczenie zdobywała m.in. w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW, szkołach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczno-pedagogiczną, terapię grupową, grupę wsparcia oraz poradnictwo i konsultacje psychologiczne.

Lekarze

Aleksandra Gawryś-Żoch

Lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Jako lekarz psychiatra pracuje od 2001 r.. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w II Klinice Psychiatrii WUM, gdzie prowadziła także zajęcia z psychiatrii dla studentów anglojęzycznych. W 2007 r. zdała egzamin specjalizacyjny. Od 2008 r. pracuje w Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica”. Ukończyła także trzyletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej. Od początku swojej pracy zawodowej pracuje ambulatoryjnie w ramach współpracy z przychodniami i palcówkami terapeutycznymi. Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych – wyłącznie u osób dorosłych. Prowadzi także psychoterapię poznawczo – behawioralną. Konsultuje również w języku angielskim.